Tartu Lastekaitse Ühing on mittetulunduslik ühing, mis on loodud laste igakülgse arengu eest hoolitsemiseks ning laste õiguste kaitsmiseks. Tartu LKÜ tegevus on suunatud nii lapsele, tema perele, kui neid ümbritsevale keskkonnale.
Tartu LKÜ on Eesti Lastekaitse Liidu liige aastast 1990 ja lähtub oma tegevustes Lastekaitse Liidu poolt antud suunistest.